Coach4Coach

אא

   

פעילות – משמעות – הנאה

מה היה אילו...

אותנטיות – דף עבודה

תרגיל לבירור מה הכי חשוב לי

8 שאלות לבירור בצומת החלטה

3 נקודות מבט

לבירור אישי - תרגולת בוקר

תרגיל "מבט על"

כוחות הדרור שלי

הנחות יסוד - בירור והבהרות

החיים בזבל / החיים יפים

תרגיל "חיוג מהיר"

שאלון אבחוני להערכה עצמית

השלימו את המשפטים הבאים

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ₪ - דף עבודה

יציאה מחוסר בהירות בשיטת "הבעייה"

בדיקת קשרים

תכלה שנה תחל שנה - דף עבודה

"אני מניח ש...", תרגיל הנחות

ציטטות נבחרות

תרגיל לבירור מהו "שיא הצלחה" אצל המתאמן

טבלת השרירים של המתאמן

אמת, כל האמת, רק את האמת

חמשת הדברים שהכי מצטערים עליהם

תכלה שנה תחל שנה

בין חובה לבחירה

ביקור במגרש הכדורגל

לקיחת אחריות על רגשותינו – דף עבודה

הבעת רגשות – דף עבודה

תצפית או שיפוט – דף עבודה

הבחנה בין תצפית להערכה - דף עבודה

התמודדות עם קושי

מי אני, איך רואים את זה, ומתי - דף עבודה

הזדמנויות - תרגיל לבדיקה ועיון של הזדמנויות

למה לא כדאי לי

קישורים לכלים

"מבזבזי זמן" אישיים עיקריים: גורמים ופתרונות

מצוקות זמן – אבחון עצמי

מי הם "מבזבזי הזמן" שלך

למצוא את ייעודנו

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ש"ח - דף עבודה

בדיקת פרמטרים לאיתור כיוון עיסוק עתידי (דוגמה)

דף לבירור משאבים אסטרטגים של מתאמן

ממבט הציפור

איך אני קם בבוקר – תרגיל

‏דף עבודה על SWOT - (דוגמה)

תיק מתאמן – מה הוא כולל

שלמה רוטשילד

  1.  
עמוד שער
כותרת. למשל "אימון אישי ממוקד מטרה"
  1.  
שם המאמן, נתונים ופרטים כמו מספר טלפון, מייל כתובת דואר
  1.  
עוד משהו? למשל מילות שיר קצר, או איור רלבנטי
  1.  
מאמר "מהו האימון"
חומר רקע כללי על האימון, מעט עקרונות, רקע הסטורי, מתודיקה.
  1.  
מאמר רלבנטי למתאמן
יכול להיות, למשל, אם המתאמנת באה מתחום החינוך, להוסיף מאמר על "האימון בשרות מערכת החינוך"
  1.  
תרשים זרימה של האימון
דף "התמצאות" למתאמן.
  1.  
שיר
למאמן שמוצא את זה נכון ומתאים.
  1.  
טופס סיכום אימון
מספר שאלות פידבק על האימון, להשבה באמצעות מייל או פקס. יועבר למתאמן גם במייל.
  1.  
טופס חוזה
למילוי וחתימה על ידי המתאמן, והשבה עד המפגש הבא
  1.  
כרטיסי ביקור
של המאמן

 

פרטים נוספים

לראש הדף