Coach4Coach

אא

   

שאלון אבחוני להערכה עצמית

3 נקודות מבט

לבירור אישי - תרגולת בוקר

בדיקת קשרים

כוחות הדרור שלי

פעילות – משמעות – הנאה

תרגיל לבירור מה הכי חשוב לי

תרגיל "חיוג מהיר"

אותנטיות – דף עבודה

השלימו את המשפטים הבאים

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ₪ - דף עבודה

יציאה מחוסר בהירות בשיטת "הבעייה"

מה היה אילו...

"אני מניח ש...", תרגיל הנחות

ציטטות נבחרות

החיים בזבל / החיים יפים

הבעת רגשות – דף עבודה

תכלה שנה תחל שנה - דף עבודה

תרגיל לבירור מהו "שיא הצלחה" אצל המתאמן

התמודדות עם קושי

תכלה שנה תחל שנה

בין חובה לבחירה

8 שאלות לבירור בצומת החלטה

לקיחת אחריות על רגשותינו – דף עבודה

אמת, כל האמת, רק את האמת

תצפית או שיפוט – דף עבודה

הבחנה בין תצפית להערכה - דף עבודה

הנחות יסוד - בירור והבהרות

תרגיל "מבט על"

טבלת השרירים של המתאמן

ביקור במגרש הכדורגל

הזדמנויות - תרגיל לבדיקה ועיון של הזדמנויות

מי אני, איך רואים את זה, ומתי - דף עבודה

למה לא כדאי לי

קישורים לכלים

"מבזבזי זמן" אישיים עיקריים: גורמים ופתרונות

מצוקות זמן – אבחון עצמי

מי הם "מבזבזי הזמן" שלך

למצוא את ייעודנו

לקום מחר בבוקר עם 50 מיליון ש"ח - דף עבודה

בדיקת פרמטרים לאיתור כיוון עיסוק עתידי (דוגמה)

דף לבירור משאבים אסטרטגים של מתאמן

ממבט הציפור

איך אני קם בבוקר – תרגיל

‏דף עבודה על SWOT - (דוגמה)

תיק מתאמן – מה הוא כולל

שלמה רוטשילד

  1.  
עמוד שער
כותרת. למשל "אימון אישי ממוקד מטרה"
  1.  
שם המאמן, נתונים ופרטים כמו מספר טלפון, מייל כתובת דואר
  1.  
עוד משהו? למשל מילות שיר קצר, או איור רלבנטי
  1.  
מאמר "מהו האימון"
חומר רקע כללי על האימון, מעט עקרונות, רקע הסטורי, מתודיקה.
  1.  
מאמר רלבנטי למתאמן
יכול להיות, למשל, אם המתאמנת באה מתחום החינוך, להוסיף מאמר על "האימון בשרות מערכת החינוך"
  1.  
תרשים זרימה של האימון
דף "התמצאות" למתאמן.
  1.  
שיר
למאמן שמוצא את זה נכון ומתאים.
  1.  
טופס סיכום אימון
מספר שאלות פידבק על האימון, להשבה באמצעות מייל או פקס. יועבר למתאמן גם במייל.
  1.  
טופס חוזה
למילוי וחתימה על ידי המתאמן, והשבה עד המפגש הבא
  1.  
כרטיסי ביקור
של המאמן

 

פרטים נוספים

לראש הדף