Coach4Coach

אא

   

 כלי האימון המוצגים ומוצעים כאן נועדו לשימוש והעתקה של המעוניינים. חלק מהכלים (מסומן במנעול) כלול בתוכנית המנויים VIC ועל מנת לראותם, קל וחומר על מנת להוריד אותם, אין מנוס אלא להצטרף לתוכנית. מרבית הכלים הם מקוריים שלי, במקומות ששאלתי מאחרים ציינתי את המקור.

באותם מקרים שיש קושי להבין את דרך השימוש בכלי, אתם מוזמנים ליצור קשר ואשמח להיות לעזר ככל יכולתי.

פרטים נוספים

לראש הדף