Coach4Coach

אא

   

BOC - חזון למעשה

שלמה רוטשילד

(BOC© (Built-in Organization Coaching

 

 לפעמים זה קורה שגם מנהל מצליח ביותר אומר לעצמו, "הייתי מוכן לעשות הכל כדי לדעת מהו הדבר הנכון לעשות ברגע זה, כדי לקדם אותי למטרה אותה אני רוצה להשיג".
אינך צריך הרבה על מנת לדעת את התשובה, היא נמצאת תחת אפך, אצלך ובתוכך. כדי להכירה וגם לפעול על-פיה, נחשף כאן לראשונה בפניך הקונספט החדשני והאפקטיבי הפועל אל עומק הארגון וממקד אותך יום-יום לפעולות ניהול מוכוונות על-ידי חזון הארגון וערכיו.

 "מחקר מקיף שעשינו מול 18 חברות מהמובילות והמצליחות ביותר לאורך זמן בעולם, הבהיר לנו באופן מובהק שהגורם המרכזי המבדיל בין חברות אלה לאחרות הינו היותן בעלות חזון אותנטי ומובחן לטווח ארוך, ועקביות פנימית רבת עוצמה להגשמתו. כדי להתמודד מול אתגרים של עולם משתנה הצליחו ארגונים אלה לקדם שינויים, מבלי לפגוע בערכי הליבה שלהם." 
            "לנצח נבנו", ג'.קולינס, ג'.פוראס, 1995 

 במה שונה היום החדש שלך, המנהל?
ה-BOC מכניס את ה Coaching מהדלת הראשית אל תוך הארגון וכחלק מובנה ממנו, תורם נקודת מבט רעננה וייחודית ו'ארגז כלים' עשיר ומפתיע היוצרים סדר-יום חדש מכוון להשגת תוצאות אפקטיביות לארגון. 

מה הופך את BOC לדבר כה חיוני עבורך?
מתחילים מהתוצאה:  ה-BOC פועל על פי כללי החשיבה התוצאתית, הרואה בתוצאה כלי ממקד, מכוון ודינאמי. ה-BOC מציב את החזון והערכים של הארגון כמגדלור שלאורו תתכוון התנהלות הארגון היומיומית.

שומרים על מיקוד ועירנות: ה BOC הוא השעון המעורר של הארגון, מסיט את המיקוד מה"דחוף" אל ה"חשוב". ה BOC שוקד על פיתוח תרבות של מדדים, במחשבה ש"מה שלא מדיד לא קיים", ולפיכך מסגל הארגון לעצמו שפה חוקרת ואמיצה המכוונת לאפקטיביות בתהליכי קבלת החלטות וביצוע.

עולים על דרך נכונה: ה BOC מכוון לחשיבה יצירתית, לחשיבה משוחררת מפרדיגמות ההופכת 'כביש ללא מוצא' לדרך בעלת כיוון ותכלית.

גרעין אנושי מוביל: ה BOC מתמקד בעבודה עם המנהלים, כיוון שהצלחתם היא זו היוצרת מנוף מיטבי להצלחת שאר העובדים.

כללים מרכזיים של ה BOC :  •  שמירת פרטיות וסודיות מוחלטת של הנאמר •  אי-התערבות בניהול ובהחלטות הניהוליות – המנהל הוא המחליט והוא המבצע •  מחויבות מלאה למימוש כוונות הארגון •  אמירת האמת,  גם כואבת ובלתי נוחה •  הימנעות מעצות ופתרונות, במגמה להביא את הארגון להמציא אותם לעצמו.  

פרטים נוספים

לראש הדף